Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

Gelir Vergisi Avantajı

Hayat Sigortası

Gelir Vergisi Avantajı

"Gelir vergisi mükellefiyseniz; kendiniz, eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız için ödediğiniz hayat sigortası primlerini belirtilen oranlarda gelir vergisi matrahınızdan düşürebilirsiniz. Böylece, ödeyeceğiniz vergi ve hayat sigortaları için cebinizden çıkacak tutar azalacaktır."

Vergi Avantajı Nedir?+

Ödenen primlerin;

  • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15'i
  • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin % 15'i

asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Vergi Avantajından Nasıl Yararlanabilirsiniz?+

Vergi avantajından yararlanmak için;

  • Poliçe ödeme belgelerinizi, ücretli çalışansanız çalıştığınız şirketin ilgili departmanına ilgili ayda iletmeniz,
  • Beyana tabi gelir mükellefiyseniz muhasebecinize ileterek gelir vergisi beyannamesinde belirtmeniz yeterlidir.

© Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi