Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

1. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), emeklilik döneminizde ek gelir sağlayarak refah seviyenizi arttırmanızı amaçlayan, sosyal güvenlik sistemini tamamlayacısı, özel emeklilik sistemidir.

2. Kimler Bireysel Emeklilik Sisteminden Faydalanabilir?

Hangi meslekten olduğunuz ya da SGK üyesi olup olmadığınızdan bağımsız olarak, 18 yaşını doldurmuş herkes Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılabilir.

3. Emeklilik Hakkı Nasıl Kazanılır?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

4. Bireysel Emeklilik Sistemi Güvenli Mi?

Bireysel emeklilik sisteminde denetim mekanizması son derece sağlam ve güvenlidir.

Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenir.

Katılımcıların bireysel emeklilik hesapları, emeklik şirketlerinin mali bünyesinden bağımsız olarak Takasbank nezdinde saklanır.

5. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki Birikimler Haczedilebilir Mi?

Sistemde bulunulan ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.

Örneğin, sistemde 10 aydır bulunan olan bir katılımcının 10.000 TL’lik birikime ulaştığı, haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin 2.029 TL olduğu varsayıldığında, bu katılımcının birikimlerinin 20.290 TL’lik (10 * 2.029 TL) bölümü haczedilemeyecektir.

6. En Az Ne Kadar Ödeyerek Sisteme Giriş Yapılabilir?

Seçeceğiniz bireysel emeklilik planlarında “asgari katkı payı” tutarları tanımlanmıştır. En az bu tutarlar kadar ödeme yapabilirsiniz.

Ödemelerinizde üst limit yoktur.

Tavsiye edilen minimum katkı payı tutarı 150 TL’dir.

7. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girer?

Bireysel Emeklilik sözleşmesi, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin kredi kartı ile yapılması durumda varsa blokaj süresi tamamlandıktan sonra, hesap ödemelerinde eş zamanlı katkı payı tutarının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

8. Fon Dağılımımı Değiştirebilir Miyim?

Fon Dağılımınızı yılda 6 kez değiştirebilirsiniz.

9. Fonlar Nasıl Yönetilmektedir?

Bireysel emeklilik hesaplarına ödenen katkı payları, seçtiğiniziz emeklilik yatırım fonlarında profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Herhangi bir fon dağılımı tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimleri, dahil olunan plan kapsamında sunulan standart fonda yatırıma yönlendirilir.

Fibaemeklilik olarak farklı tasarruf amaçlarına ve yatırım tercihlerine yönelik 6 adet emeklilik yatırım fonu sunuyoruz. Fonlarımız Fiba Portföy Yönetim A.Ş. uzman kadrosu tarafından yönetilmektedir.

10. Devlet Katkısı Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatırdığınız her 100 TL katkı payı için devlet de sizin adınıza açılacak alt hesaba 25 TL katkı payı yatırmaktadır. Devlet katkısı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için yapılmaktadır. Yıllık maksimum o yıla ait asgari brüt ücret tutarının %25’i kadar devlet katkısı alabilirsiniz.

11. Herkes İçin Devlet Katkısı Ödenir Mi?

Vergi mükellefi olup olmadığına, mesleğine bakılmaksızın bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi dahilinde katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. Maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları tarafından ya da bu kişiler adına yatırılan katkı payları için devlet katkısı ödenir.?

İşveren grup emeklilik sözleşmelerine devlet katkısı ödenmemektedir.

12. 2018 Yılı İçin Maksimum Ne Kadar Devlet Katkısı Alabilirim?

2018 Yılı Brüt Asgari Ücret Toplamı: 24.354 TL olup bir katılımcı için hesaplanacak 2018 yılı maksimum devlet katkısı tutarı: 24.354 *0,25= 6.088,5 TL’dir.

13. Başka Biri Adına Ödeme Yapıyorum, Katılımcı Devlet Katkısından Faydalanabilir Mi?

Evet, devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için ödeyen tarafa bakılmaksızın devlet katkısı hesaplaması yapılmakta ve katılımcının emeklilik hesabına devlet tarafından ödenmektedir.

14. Devlet Katkısının Yanı Sıra Bireysel Emeklilik Sistemindeki Vergi Avantajından da Faydalanabilir Miyim?

01.01.2013 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nin değişmesiyle, ödenen katkı payının vergi matrahından indirilmesi uygulaması yerine devlet katkısı uygulaması gelmiştir.

15. Devlet Katkısı Hangi Hesapta Değerlendirilmektedir?

Devlet katkısı, Takasbank nezdinde katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabında saklanacak olup Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek olan yatırım fonlarında değerlendirilecektir.

16. Devlet Katkısının Hak Ediş Süreleri Nedir?

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilmesi için katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekmektedir.

Devlet katkısının hak edilmesinde kademeli bir yapı uygulanmıştır.

  • En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine,
  • En az 6 yıl sistemde kalanlar %35'ine,
  • En az 10 yıl sistemde kalanlar %60'ına,

10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar veya vefat/maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlar, getirileri dahil devlet katkısının tamamına hak kazanırlar.

17. 01.01.2013 Tarihinden Önce Sistemde Bulunan Katılımcılar İçin Devlet Katkısı Hakediş Sürelerinde Avantaj Var Mıdır?

Devlet katkısı sisteminin yürürlüğü olan 1 Ocak 2013 tarihinden önce sisteme dahil olan ve 1 Ocak 2016 tarih itibari ile sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde 1 Ocak 2016 tarihinde süre eklemesi yapılmıştır.

1 Ocak 2013’ten Önce Sistemde Geçirilen Süre Eklenen Süre
3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl 1 yıl
6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl 2 yıl
10 yıldan fazla 3 yıl

18. Devlet Katkısının Hesabıma Yatıp Yatmadığını Nasıl Takip Edebilirim?

Devlet katkısı hesabınızdaki tutar hakkında; internet şubemizden, 444 82 88 numaralı çağrı merkezimizden, ayrıca Takasbank WEB sitesi üzerinden “e-Devlet ile Giriş” alanından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra “Takasbank Bilgilendirme Sistemi” alanından Takasbank şifresi oluşturularak ve ilgili bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.

19. Kredi Kartı Blokaj Süresi Nedir?

Tüm bankalara ait kredi kartları için blokaj süresi 41 gündür.

20. Bireysel Emeklilik Sisteminden erken ayrılma durumunda stopaj nasıl uygulanır?

29.08.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birikimlerin ödenmesi aşamasında, ödenen katkı payı tutarları ile getiriden oluşan toplam birikim tutarı yerine sadece getiri üzerinden alınacak stopaj uygulamasına geçilmiştir.

  • 10 yıldan önce sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %15,
  • 10 yıl süreyle sistemde kalıp 56 yaşını doldurmadan sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %10,
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet sonucu sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %5'tir.

21. Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Nasıl Olacak?

Otomatik katılım sistemi, bir işyerinde çalışan kişiler adına otomatik olarak emeklilik hesabı açılması ve ilk aydan başlayarak maaşından otomatik katkı payı kesintisi yapılmasına dayanmaktadır. Sistem, işverenlerin bir emeklilik şirketi ile anlaşmalarını ve işe başlayan çalışanların sisteme katılması için gerekli olan altyapıyı kurmalarını gerektiyor.

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım ile ilgili süreç hakkında çalışmalar devam etmektedir, henüz kesin bir karara bağlanmamıştır.

22. Kıdem Tazminatı Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarılacak Mı?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir.

Yeni kıdem tazminatı modeliyle birikmiş kıdem tazminatı haklarının Bireysel Emeklilik fonlarına aktarılması söz konusu olabilir.

Kıdem tazminatlarının bireysel emeklilik sisteminde biriktirilmesi ile ilgili süreç henüz kesin bir karara bağlanmamıştır.

23. Bireysel Emeklilik Konusunda Yararlanabileceğim İnternet Siteleri Hangileridir?

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği için;

http://www.tsrsb.org.tr/

Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sistemi için;

http://www.tsrsb.org.tr/

Sermaye Piyasası Kurulu için;

http://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php

Takasbank Bireysel Emeklilik Sistemi için;

https://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/BESBilgi.aspx

1. Hayat Sigortası Nedir? Neden Hayat Sigortası Yaptırmalıyım?

Hayat sigortaları başınıza beklenmedik bir olay gelmesi durumunda, sizi ve sevdiklerinizi güvenceye alır.

Örneğin; Maluliyet durumunda veya tehlikeli bir hastalığa yakalanılması durumunda, sigorta poliçenizde belirtilen teminat tutarınız kadar size ödeme sağlanır. Vefat durumunda ise geride kalan sevdiklerinin maddi sıkıntı içerisine girmeden yaşamlarını sürdürmesi, çocuklarınızın eğitimlerine devam etmeleri için finansal destek sağlar.

2. Hayat Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Hayat sigortası yaptırırken teklif formunda yer alan sorulara doğru cevap vermeniz ve özellikle sağlık durumunuz ile ilgili detayları sigorta şirketine bildirmeniz önemlidir. Aksi halde sigorta şirketi sözleşmeden cayabilir ya da ek prim talep edebilir.

Sizin ve sigorta şirketinin karşılıklı yükümlülükleriniz hakkında bilgi sahibi olabilmek için poliçe ve ekinde verilen genel şartları okuyabilir ve seçtiğiniz ürünün özelliğine bağlı olarak farklılaşan özel şartların neler olduğu konusunda da bilgi alabilirsiniz. Ayrıca ürünün kapsam dışı durumlarını dikkatlice incelemelisiniz.

3. İstediğim Kişiye Hayat Sigortası Yaptırabilir Miyim?

Dilediğiniz bir kimsenin hayatını, yaşam kaybı veya hayatta kalma ihtimallerine karşı dilediğiniz bir veya birkaç sigorta şirketine sigorta ettirebilirsiniz.

4. Sigortalı, Sigorta Ettiren Ve Lehtar Ne Anlama Gelir?

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, riskin gerçekleşmesi durumunda tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehtar denilmektedir. Sigortalı kanuni bağı olmasa dahi istediği kişiyi/kişileri lehtar olarak seçebilir.

5. Poliçe Primlerini Ne Sıklıkla Öderim?

Poliçe primlerinizi kredi kartınız ile peşin ya da 8 taksit şeklinde ödeyebilirsiniz.

6. Birden Fazla Hayat Sigortası Poliçesi Satın Alabilir Miyim?

Aynı sigorta şirketinden ya da farklı sigorta şirketlerinden birden fazla hayat sigortası poliçesine sahip olabilirsiniz. Poliçenizin şartlarına bağlı olarak sigorta şirketi sizden ek belgeler talep edebilir.

7. Hayat Sigortası Ne Zaman Başlar Ve Ne Zaman Biter?

Hayat sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de ve her hâlükârda vefat riskinin gerçekleşmesiyle sona erer.

8. Hayat Sigortalarında Vergi Avantajı Var mı?

Hayat Sigortalarında ödenen primlerin;

-Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i

-Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri için ise beyan edilen yıllık gelirin %15’i ve asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

9. Hayat Sigortalarındaki Vergi Avantajından Nasıl Faydalanabilirim?

Ödeme belgelerini, beyana tabi gelir vergisi mükellefiyseniz muhasebecinize; ücretli çalışansanız, çalıştığınız şirketin ilgili birimine iletmeniz yeterlidir.

10. Hayat Sigortası Primlerimi Nasıl Ödeyebilirim?

Poliçe primlerinizi Fibabanka hesabınızdan peşin, kredi kartınızdan tek çekim ya da taksitli olarak ödeyebilirsiniz.

11. Hayat Sigortası Yaptırdıktan Sonra Herhangi Bir Ödeme Yapmazsam Ne Olur?

Herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda sigortanız geçerli olmayacaktır. Bu durumda risk gerçekleşse dahi sigorta şirketinin herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz.

12. Hayat Sigortası, Özel Sağlık Sigortası Yerine Geçer Mi?

Hayır. Hayat sigortası olası bir yaşam kaybı, seçilen teminatlara göre kalıcı bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda sigortalının ya da sevdiklerinin yaşam standartlarının korunmasını sağlayan finansal bir risk ürünü ve/veya yatırım (birikim) ürünüdür. Sağlık Sigortası ise, sigortalının beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinin ya da tanı ve tedavi işlemlerinin karşılanması için hazırlanmış bir sigortadır.

13. Hayat Sigortası Poliçeleri Devlet Güvencesi Altında Mıdır?

Evet, hayat sigortası poliçeleri devlet güvencesi altındadır.

14. Kredi Hayat Sigortası Nedir ve Neden Önemlidir?

Kredi Hayat Sigortası bankalardan kullandığınız; konut, araç, ihtiyaç gibi kredilerin geri ödeme süresi boyunca vefat riskinin gerçekleşmesi durumunda geride kalan sevdiklerinizi, karşılaşabilecekleri muhtemel borç yükünden korumak için özel olarak tasarlanmış bir hayat sigortasıdır. Yani zorunlu değil ama gerekli bir uygulamadır. Risk gerçekleştiği tarihte poliçenizde belirtilen teminat tutarına istinaden kalan kredi borcunuz sigortanız tarafından karşılanır.

15. Kredi Hayat Sigortası’nı Kredi Aldığım Bankadan Almak Zorunda Mıyım?

Kredi hayat sigortası için seçtiğiniz sigorta şirketi, kredi aldığınız bankadan farklı bir sigorta şirketi olabilir. Yasal olarak kredi kullandığınız bankadan sigorta satın alma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Kredinizi bankadan, sigortanızı ise Fibaemeklilik Online'dan alabilirsiniz. Avantajlı fiyatlarla sevdiklerinizi güvence altına almak için tıklayınız

16. Kredi Kullandıktan Sonra İşsiz Kalırsam Kredi Taksidim Ödenir Mi?

Kredi hayat sigortası teminatları arasında işsizlik teminatı alınmış ise bordrolu, özel sektör çalışanları için işsiz kalma durumunda, her bir sigorta yılında maksimum 6 veya 12 ay (kredi süresi 2 yıldan az ise 6 diğerlerinde 12 defa ödeme yapılır) olmak üzere, işsizlik durumu sona erene kadar aylık olarak belirlenen kredi taksit tutarı ödenir. Toplam kredi süresi 24 ay ve daha uzun ise azami 18 adet ödeme yaparak kredi taksitlerinin güvence altına alınmasını sağlar. İşsizlik/gündelik hastane tazminatı ürün özel şartlarına ve hayat sigortası genel şartlarına tabidir.

İşsizlik Tazminatına Hak Kazanma Koşulu; sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün çalışmış olma, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi ve aynı işveren ile kesintisiz 6 ay çalışılmış olması gerekmektedir.

17. Pembe Kurdele Poliçesi Hangi Kadın Kanserlerini Kapsamaktadır?

Meme kanseri, rahim kanseri, rahiç içi kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri, tüpler ve vajina/vulva tümörleri kapsamaktadır.

19. Tazminatı Aldıktan Sonra Nereye Harcayacağıma Dair Bir Evrak İstenir Mi?

Hayır, aldığınız tazminat tutarını dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz.

20. Pembe Kurdele Poliçesinin Bana Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Pembe kurdele poliçesinin kapsadığı kanserlerden herhangi birine yakalanılması durumunda, sağlık sigortasından farklı olarak teminat tutarınız tek seferde nakit olarak size ödenir. Tutarı istediğiniz şekilde harcayabilirsiniz Örneğin; tedavi masrafları, evde bakım, finansal rahatlama, psikolojik destek gibi ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz.

21. Poliçem Bana Sormadan Yenilenir Mi?

Poliçenizi alırken; otomatik yenilensin seçeneğini seçip istediğiniz süreyi belirttiyseniz bu süre içerisinde yenilemeniz otomatik yapılır ve size poliçeniz tekrar gönderilir. Eğer otomatik yenileme istemediyseniz ya da otomatik yenileme süreniz bitti ise size Müşteri Hizmetlerimiz tarafından arama yapılır ve yenileme talebiniz olur ise sesli onayınıza istinaden poliçe yenilemeniz yapılır.

22. Çok Yaşa Plus Hayat Sigortası Hangi Teminatları İçerir?

Çok Yaşa Plus hayat sigortası 6 çeşit kritik ameliyat (Böbrek, mide, akçiğer, karaciğer, açık kalp ve beyin ameliyatı) ve kritik ameliyat teminatının 10’da 1’i kadar vefat teminatı içermektedir.

23. Çok Yaşa Plus Poliçesi Aldığımda 1 Hafta Sonra Ameliyat Olmam Gerekirse Yararlanabilir Miyim?

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 günlük muafiyet süresi vardır. 90 günlük muafiyet süresinin ardından risk gerçekleşmesi durumunda, en az 48 saat hastanede kalmanız koşuluyla yararlanabilirsiniz.

24. Poliçem Yenilediğinde Tekrar 90 Günlük Muafiyet Süresi Olacak Mı?

Yenileme yaptığınızda tekrar bir daha muafiyet süresi uygulanmaz.

25. Çok Yaşa Hayat Sigortası Hangi Teminatları İçerir?

Çok Yaşa hayat sigortası kalp krizi, hastalık sonucu inme, kanser olmak üzere 3 çeşit tehlikeli hastalık ve bu teminatların 10’da 1’i kadar hastalık sonucu maluliyet ve vefat teminatı içermektedir.

26. Neden Çok Yaşa Hayat Sigortası Almalısınız?

Vefat, hastalık sonucu daimi maluliyet, kalp krizi ya da hastalık sonucu inme geçirme veya kansere yakalanma risklerine karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır. Hastalık durumunda herhangi bir hastane faturası gerekmeden size nakit ödenecek toplu para ile ister tedavi masraflarınızı, ister diğer giderlerinizi karşılayabilirsiniz.

27. Hayat Sigortaları İle İlgili Yararlı Siteler Hangileridir?

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği için;

http://www.tsrsb.org.tr/

Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sistemi için;

http://www.tsrsb.org.tr/

T.C. Merkez Bankası için;

http://www.tcmb.gov.tr/

T.C. Maliye Bakanlığı için;

http://www.maliye.gov.tr/Sayfalar/AnaSayfa.aspx

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü için;

http://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi için;

https://www.sbm.org.tr/tr

Sigorta Tahkim Komisyonu için;

http://www.sigortatahkim.org/
Biz Sizi Arayalım

E-Bülten Üyeliği

+

© Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi